A Város Mindenkié Pécs
Cím
Pécs,
Funkciók
Kapcsolat

A Város Mindenkié Pécs csoport 2015 október elején alakult, olyan hajléktalan emberek és szövetségeseik részvételével, akik tenni akarnak egy egyenlőségen alapuló és igazságos társadalmi és gazdasági rendszerért, ennek részeként a mindenki számára elérhető, méltó lakhatásért. Az eddigi kezdeményezésektől megkülönböztet minket, hogy a csoport tagjainak többsége hajléktalanságban, illetve lakásszegénységben élő ember, akik vezető szerepet játszanak a csoport minden tevékenységében. Működésünk középpontjában a hajléktalan emberek érdekvédelme áll.
A munkánk iránt érdeklődők, segítséget kérők, segíteni akarók minden pénteken megtalálnak minket, délután 4 és 5 óra között, a Ferencesek utcája végén, a villamosnál!

Aktív Fiatalokért Egyesület
Cím
Debrecen,
Funkciók
#közösség #csapatépítés kerékpár egészségmegőrzés
Kapcsolat
Szervezetünk megalakulásának célja a fiatalság egészséges fejlődésének, céltudatos nevelésének elősegítése, és az ehhez szükséges körülmények megteremtése.
Az egyesületünk tevékenységei a következőek:
– Az ifjúság széles rétegeinek ösztönzése a rendszeres testmozgásra és a sportos életmód kialakítására.
– Különböző szintű sportversenyeken való részvétel biztosítása az egyesület színeiben.
– A biztonságos és környezettudatos közlekedés népszerűsítése, fontosságának kiemelése.
– Ifjúsági és gyeremek-kerékpárversenyek szervezése.
Alternatív Közösségek Egyesülete
Cím
Debrecen, Baross Gábor utca 16.
Funkciók
#közösség #kultúra
Kapcsolat

Az Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) 1998-ban alapított, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ, debreceni szervezet. Az egyesület kezdeti idõszakában programok sokaságát szerveztük, a szubkultúrákhoz tartozó fiatalok által népszerûsített helyeken. Azóta nem csak a város, hanem mi is fejlődtünk és formálódtunk.
Közvetlen tevékenységünk elsõsorban a szubkultúrákhoz tartozó fiatalok célcsoportjára terjed ki, de minden, a társadalom keretein kívül levő vagy azok között nehezen mozgó embert támogat. Az egyesület célja az alternatív gondolkodású debreceni polgárok reintegrálása a társadalomba úgy, hogy közben saját értékeik mentén végezhessék tevékenységeiket.
Mára már az AKE többnyire alulról jövő kezdeményezéseket generál, illetve informális csoportokkal dolgozik, közösségeket fejleszt és szervez. Ilyen informális, mára már függetlenül működő csoportunk a Debrecen Bike Maffia, a Natív, a Fõnix Fixed Gear, vagy a Sub.hu,
Igyekszünk mindenki számára egy olyan életpálya modellt nyújtani, ami lehetõvé teszi egyéniségük megtartását, de ugyanakkor valós és demokratikus keretek közé is emelhetõ.
Fő fókuszunk jelenleg egy közösségi tér kialakítása, amely nem csak az említett csoportokat, hanem a városban még működő más tevékenységű csoportokat is érint.

Alternatíva Alapítvány
Cím
Budapest, Auróra u. 11.
Funkciók
#ártalomcsökkentés #droghasználók #szexmunkások
Kapcsolat

Szex, drogok, ártalomcsökkentés biztonság. Mi, az Altalap vagyunk az a szervezet, aki ezek jegyében végez gyorstesztelést és kockázatcsökkentő tanácsadást gyakorlati ártalomcsökkentő eszközökkel megtámogatva helyben, változatos helyszíneken. Legyen az Pride afterparti, Józsefváros szexmunkásai, VIBE buli, vagy egy hajléktalanszálló.
Ha hívsz minket, megyünk.
Milyen tesztelés? Milyen drogok? Nézd meg a honlapunkat!

Apolló Mozi
Cím
Pécs, Perczel M. u. 22.
Funkciók
#közösség #kultúra #filmklub #mozi

A több, mint százéves Apolló Pécs első mozija, a régió egyetlen művészfilm-színháza. Egyedi filmkínálata mellett a szabad párbeszédek, társaságok és kultúrák találkozóhelye. Műsorunk gondos szerkesztői válogatás eredménye. Kurátori elvünk európai arthouse hagyományokat ápol, és nyitott a minőségi fősodor irányában. A vetített filmek európai filmfesztiválokon bizonyítják sikerüket, prominens rendezők alkotásai, illetve magyar rendezők meghatározó művei. Kiemelten kezeljük olyan filmek bemutatását, melyek a kisebbségben élés és a másság kérdéseit tematizálják. A filmvilág legtávolibb országainak darabjaival válik teljessé kínálatunk.

Átlátszónet Alapítvány
Cím
Budapest,
Funkciók
#média

Az Átlátszónet Alapítvány, az atlatszo.hu-val közösen elkötelezett támogatója a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés érvényesülésének, a tényfeltáró újságírás és a civil aktivizmus eszköztárával operálva kívánja elősegíteni a tisztánlátást a közpénzek felhasználásával, a közvagyon sorsával kapcsolatos kérdésekben. Az atlatszo.hu közérdekű bejelentéseket fogad, közérdekű adatokat igényel és publikál, oknyomozó riportokat készít, és ha szükséges, bírósághoz is fordul a közérdekű adatok nyilvánosságának kikényszerítése érdekében.

Auróra
Cím
Budapest, Auróra utca 11.
Funkciók
#közösség #buli #vendéglátás
Kapcsolat
info@auroraonline.hu 20 642 5322

Az Auróra moduláris bútoraiból bármit fel lehet építeni: baráti összejöveteleket, kulturális programokat, szimfonikus zenekarokat, játszóteret, szociális érzékenységet, fából vaskarikát és becsületkasszát. Tényleg. Bármit. Moduláris!

Az elmúlt közel 5 évben a budapesti Auróra, mint szabad tér évente több száz civil szervezet programjának adott otthont. Megannyi koncert, buli és más kulturális esemény mellett, a házban jelenleg is 12 civil szervezet irodája található meg a Budapest Pride-tól az olyan szervezetekig, mint a Átlátszó, az Utcajogász vagy a Közélet Iskolája.

Az Auróra közösségi ház legfőbb célja, hogy teret adjon olyan közösségeknek, akik hisznek a társadalmi igazságosságban, és akik közösen dolgoznak egy egyenlőbb és szabadabb világért!

BOHÉM Közösségi klub
Cím
Szombathely, Thököly Imre utca 14.
Funkciók
#közösség #buli #zene #művészet #kultúra #vendéglátás

A Bohém egy nyugati határmenti megyeszékhely, Szombathely egyik laza szerveződésű közösségi helye. Az egykori városfal – a mai belváros – szomszédságában működő vendéglátóegység szándéka szerint nem csupán piaci alapon üzemel, hanem törekszik előtérbe helyezni a térhasználók szociális és kulturális igényeit, ezzel a helyi közösségek, önszerveződő csoportok találkozó helyévé, közös projektek bázisává válni.

DebreSlam
Cím
Debrecen,
Funkciók
#slam poetry #irodalom

A DebreSlam lassan 5 éve működő slam poetry klub. Az estjeinken gyakran a közösséget foglalkoztató témák/problémák is szóbakerülnek, igyekszünk fórumot biztosítani ezek megbeszéléséhez. Gyakran tartunk rendhagyó irodalomórákat középiskolákban.

DRUKKER Nyomdaműhely
Cím
Pécs,
Funkciók
#letterpress #közösségi nyomdaműhely

Műintézet Pécs Kulturális Egyesület // DRUKKER Nyomdaműhely

A Drukker egy alkotóközösségi tér, régi nyomdai eszközöket újjáélesztő műhely, ahol az egyesületi tagok és a prodzsektekbe bevont alkotók képzőművészeti és iparművészeti nyomatok létrehozásával foglalkoznak. Elsősorban kis példányszámos könyveket, plakátokat, printeket és zineket készítünk a legszívesebben.

Együtt Debrecenért Egyesület
Cím
Debrecen,
Funkciók
#kultúra #média

Az egyesület 1998. nyarán alakult, tagjai a város értelmiségeinek egy szabadelvű, lokálpatrióta gondolkodású csoportja. Az egyesület legfőbb célja egy olyan debreceni szellemi műhely működtetése, melynek tagjai a nyitott társadalom eszméjének jegyében kívánnak aktív köz- valamint társasági életet élni. Vállalják a szabadelvű értékek képviselését és terjesztését. Az egyesület céljai érdekében programokat szervezett és szervez, és aktívan közreműködik a helyi közéletben. Célunk a helyi civil társadalom erősítése, különböző rendezvények, vitaestek, fórumok szervezése a helyi szellem, közösségi élet és kulturális értékek megismertetése, népszerűsítése érdekében. Fontosabb tevékenységek: Liberális Klub működtetése 1998-2010 között, 2005 ősze óta Dr. Hevessy József Liberális Klub elnevezéssel. Hevessy-díj megalapítása a liberális szellemiségű városért, emlékplakett kiosztása 2007-2011 között. Tar-túra elnevezéssel megemlékezés Tar Sándor íróról 2005 óta, eddig tizenhárom alkalommal. Tar Sándor facebook oldal működtetése. 2015 és 2016 áprilisában a Csokonai Színházzal közösen felolvasóestet szerveztünk a nemrégiben elhunyt Borbély Szilárd emlékére a kamaraszínpadon 2018-ban megjelentettük Tar Sándor: Vén Ede címmel kiadatlan tárcáit, 2019. február 15-én konferenciát szerveztünk a romák sérelmére elkövetett sorozatgyilkosságokról.

ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület
Cím
Debrecen,
Funkciók
#közösség #önkéntesség

Egyesületünk 1989-ben jött létre. Küldetése a befogadó és közösségi alapú társadalom megerősítése. Fennállása óta komoly tapasztalatokat szerzett a szociális- és közösségi szolgáltatások fejlesztése terén, mely magában foglalta a családsegítő-, gyermekjóléti szolgáltatásokat, ifjúság periférikus csoportjaival való foglalkozást, idősgondozás feladatait, közösségfejlesztést, közösségszervezést, közösségi munkát, non-profit szervezetek segítését, lakossági szolgáltatásokat, önkéntes tevékenységek szervezését, settlement hagyományának népszerűsítését, együttműködést nemzetközi szervezetekkel (Szomszédsági Központok és Settlemetek Nemzetközi Szövetsége (IFS), Európai Önkéntes Központ (CEV), Európai Közösségszervezői Hálózat (ECON)) és regionális fejlesztő- és képző központ feladatainak ellátását.
Jelenleg önkéntes alapon működtetjük a konzultációs és tanácsadó szolgáltatásainkat.

Emberség Erejével Alapítvány
Cím
Pécs, Citrom utca 12.
Funkciók
#emberi jog #esélyegyenlőség

Az Emberség Erejével Alapítvány küldetése, hogy szerepet vállaljon egy mindenki számára élhető, demokratikus társadalom létrejöttében. Ehhez egyaránt fontos a hátrányosan megkülönböztetett csoportok támogatása és (emberi jogi) nevelési programok megvalósítása. Vidéki szervezetként a gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan elvből indulunk ki, oktatási/nevelési programjainkban az innovációra, az adaptálhatóságra és a multiplikálásra helyezzük a hangsúlyt.

Eötvös Károly Közpolitikai Intézet
Cím
Budapest, Szentkirályi utca 11.
Funkciók
#jogi elemzés #konferencia
Kapcsolat

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézetet a Soros Alapítvány hozta létre 2003 januárjában, azért, hogy a hagyományostól eltérő, újszerű intézményi formát teremtsen a demokratikus magyar közélet formálására. Az intézet másokkal (jogvédőkkel, civil szervezetekkel vagy más intézményekkel) együtt fellépve szeretne hozzájárulni a szakmai és a szélesebb közvélemény tájékoztatásához, a politikai napirend formálásához azokban az ügyekben, amelyek hatással vannak az állampolgárok és a közhatalom közötti kapcsolat minőségére.

Food Not Bombs Budapest
Cím
Budapest, Auróra utca 11.
Funkciók
#élelmiszerosztás

Az FNB Budapest aktivistái hétről hétre összegyűjtik a kidobásra szánt zöldségeket és gyümölcsöket Budapest két nagyobb piacáról és vasárnaponként több fogásos meleg ételt főznek belőle rászorulóknak, amit aztán aznap délután ki is osztanak a Boráros tér és Blaha vonzáskörzetében. Tevékenységükkel felhívják a figyelmet az ételpazarlás, a hajléktalanság és lakásszegénység ellen foglalnak állást és népszerűsítik a húsmentes étrendet. Természetesen a rászorulóknak kiosztott meleg étel sem tartalmaz húst vagy egyéb állati eredetű terméket.

Fortély-sátor
Cím
Szeged,
Funkciók
#szabaduló szoba #csapatépítés

A Fortély-sátor egy társadalmi innováció, melyben a szabadulószobák mobilizálásával viszünk sikerélményt hátrányos helyzetű gyerekeknek. Emellett felnőtteknek is szervezünk csapatépítő programokat.

Grand Café
Cím
Szeged, Deák Ferenc u. 18. II. em.
Funkciók
#irodalom #zene #kultúra #filmklub #mozi #vendéglátás #képzőművészet #fotográfia

A Grand Café kortárs közösségi kultiplexként működik 1996 óta Szeged szívében. A kezdeti éveket jellemző art mozi-, galéria- és művészkávézó-jellegű működés az utóbbi két évtizedben zenei és közéleti tartalmakkal egészült ki. A hely fellépő vendégei és kedvelői nemcsak az ország, hanem a világ minden táján föllelhetőek.

Homo Ludens Project
Cím
Szeged,
Funkciók
#színházművészet #performansz

Jól sejtjük, hogy neked is van egy berögződött képed a színházról, még gyerekkorodból, ugye? Felejtsd el az eddigi színházi tapasztalataidat: nálunk garantáltan szokatlan, meghökkentő, és maradandó élményben lesz részed, ha látogatást teszel a ZUG-ban! Megfizethető és elérhető szórakozást kínálunk számodra az egyetemi épületek szomszédságában, a belvárosban, de készülj: itt nem csak móka és kacagás vár rád a látszattal ellentétben (persze, azért az is, de:) – a végletektől a végletekig megyünk, egymás és a közönség idegszálait pengetjük, és nálunk sosem tudod, mikor kezdődik, vagy végződik az előadás. Csak belecsöppensz, mi meg mutatjuk, merre tarts. Látogass el hozzánk, és mondd el a saját véleményed! Várunk Téged is szeretettel: A HLP alkotóközössége.

Jazz Kocsma
Cím
Szeged, Kálmány Lajos u. 14.
Funkciók
#irodalom #zene #kultúra #vendéglátás #színházművészet

Alternatív zenei rezervátum, klub, kocsma, közösségi kuckó, terápiás kör.

KERET blog
Cím
Budapest,
Funkciók
#zene #kultúra #média

A KERET blog egy hét éve működő, független zenei blog, fókuszában a budapesti underground zenével, műfaji megkötések nélkül.
Szeretnénk bemutatni és támogatni az arra érdemes feltörekvő, fiatal produkciókat és kezdeményezéseket, hiszen az elmúlt pár évben egyre színesebb és izgalmasabb a színtér. Tesszük ezt videókkal, cikkekkel, premierekkel, beszámolókkal és saját szervezésű bulikkal, fesztiválokon való jelenlétünkkel és Kikeltető nevű tehetségkutatónkkal.
Indulás óta nonprofit módon, önkéntes alapon működünk, és nem is szeretnénk befektetőket, kiadói hátteret vagy rossz szájízű állami támogatást magunk mögé. Független zenével csak független médium tud hitelesen foglalkozni.

Kulturális Labor Szociális Szövetkezet
Cím
Pécs, Király u. 64.
Funkciók
#közösség #alkotótér #kreatív műhely
Kapcsolat

Nyitott alkotócsoportunkban, a Kulturális LABOR Szociális Szövetkezetben az egyéni önkifejezések ösztönzésén keresztül a közösségi szellem megvalósítását célozzuk. Missziónk a kreatív ipar és a kulturális városfejlesztés rendhagyó formáinak keresése a fenntartható fejlődés szempontjai szerint. Szervezetünk az esélyegyenlőség szellemében a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását és rehabilitációját végzi. Aktivitásunkat elsősorban a művészet és társadalom kohéziója mentén fejtjük ki. Mindezeket közösségi kulturális terek létrehozásával és azok hatékony működtetésével, saját tervezésű, egyedi termékek készítésével és szociokulturális tevékenységeinkkel alapozzuk meg.

Láthatatlan Iskola
Cím
Debrecen, Baross utca 16.
Funkciók
#oktatás #mentorálás #átmeneti ottho

A Láthatatlan Iskola egy olyan mentorprogram, ami hátrányos helyzetű, tanulni vágyó gyerekeket köt össze olyan fiatalokkal és felnőttekkel, akik szabad idejükben szívesen osztanák meg tudásukat másokkal. A programban való részvétel mindenki számára ingyenes és önkéntes alapú. Mentoraink az általános iskolai tantárgyaktól egészen az érettségire való felkészítésig mindenben a gyerekek segítségére vannak, és a foglalkozások során új barátokat is szereznek. A Láthatatlan Iskola tehát nem csupán egy oktatási program, hanem egy kiváló szabadidős tevékenység is, lehetőség arra, hogy együtt tegyünk a gyermekekért, hiszen ők jelentik a jövőt!

Magyar Helsinki Bizottság
Cím
Budapest, Dohány u. 20.
Funkciók
#emberi jog #jogsegély #igazságszolgáltatás

A Magyar Helsinki Bizottság figyelemmel kíséri a nemzetközi emberi jogi dokumentumokban biztosított emberi jogok magyarországi érvényesülését, és a közvélemény tájékoztatása mellett jogi segítséget nyújt mindazoknak, akik a Bizottság tevékenységi körébe tartozó jogsérelemmel fordulnak hozzá.

Marom Klub Egyesület
Cím
Budapest,
Funkciók
#közösség #önkéntesség #kultúra
Kapcsolat

A Marom zsidó ifjúsági kulturális szervezetként 1999-ben kezdte meg működését, ám megtartva korábbi fókuszát, tevékenységét kiszélesítve mára az egyik legfontosabb civil-közösségszervező szervezetté vált. Célunk, hogy a közösség erejével egy olyan társadalmat hozzunk létre, amely igazságosabb, megvédi a gyengébbeket, segít az elesetteknek, tiszteli és ünnepli a másságot és békés eszközökkel harcol a kirekesztés és az elnyomás minden formája ellen. Ennek megvalósítása érdekében olyan tereket és eseményeket hozunk létre, ahol a céljainkkal megegyező értékeket valló csoportok és magánszemélyek biztonságban dolgozhatnak és találkozhatnak egymással. Olyan független helyeket, ahol a közösség szabadon megoszthatja egymással gondolatait, cselekvésre és részvételre sarkall és oltalmat nyújt a szabadság és a függetlenség egyre szűkülő terében. Jelenleg futó legfontosabb projektjeink az Auróra, a Bánkitó Fesztivál és a Szabad Terek.

MASZK Egyesület
Cím
Szeged, Budapesti krt. 23.
Funkciók
#közösség #önkéntesség #színházművészet #performansz

A MASZK Egyesület (Szeged) teljes egészében intézmény- és kormányzat független, nonprofit civil szervezet. 1991-es alapításunk óta kulturális programjaink célja a kísérletező, innovatív alkotóközösségek bemutatása és segítése volt. Egyesületünk közel 30 éve működteti az Alterra Kortárs Előadó művészeti Központot a szegedi Régi Zsinagógában, ami fő helyszínéül szolgál az évente megrendezésre kerülő THEALTER Fesztiválnak is, és a legrégebbi vidéki befogadószínház. Eddigi tevékenységünk során közel 30 ország több mint 200 színházi alkotóműhelye mutatkozott be nálunk. Szeged Tarján városrészének központjában 5 éve működtetjük a Megálló Közösségi Házunkat, melyben a szabadidős tevékenységek mellett helyet kapnak kisközösségi programok és civil események, valamint szorosan együttműködünk helyi és országos civil szervezetekkel. A Verzió Filmfesztivál és az ÉSZT Kulturális Hét mellett nyaranta rendezünk kertmozit és nálunk található szeged első közösségi kertje is. Egyesületünk alapítása óta dolgozik önkéntesekkel. Munkánkat segítik közösségi szolgálatot teljesítő diákok, egyetemisták és szakmai gyakornokok, valamint tevékenységünk iránt érdeklődő fiatalok és idősebbek egyaránt.

Motiváció Oktatási Egyesület
Cím
Szeged,
Funkciók
#oktatás #esélyegyenlőség

A Motiváció Műhely hátrányos helyzetűek, kiemelten gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedését támogatja motiválás, képessé tevés és a társadalom érzékenyítése útján. A Motiváció Műhely keretein belül főként hátránykompenzáló és tehetséggondozó oktatási programok, társadalmi érzékenyítés, valamint az oktatási esélyegyenlőség témaköréhez illeszkedő kutatási és szakértői tevékenységek valósulnak meg három civilszervezet tagjainak az összefogásával.

Művésztér Egyesület
Cím
Debrecen,
Funkciók
#közösség #zene #művészet

Célunk fiatal előadók, művészek számára lehetőséget teremteni az érvényesülésükhöz, egyfajta háttér és kulturális menedzsment, de nem áll tőlünk távol a segítés, adományozás vagy a közösségi kezdeményezések sem.

Nappali
Cím
Pécs, Pécs, Király u. 23-25, 7621
Funkciók
Kapcsolat
nappalibar@gmail.com 30 277 0733

Pécs megkerülhetetlen szívcsakrája. Pihenő-, találkozó- és szórakozóhely. Multikulti és intergenerációs  nyüzsgés, koncertek, slam poetry estek, beszélgetések, szabad párbeszédek tere.

Natív
Cím
Debrecen,
Funkciók
#zöld

A Natív egy debreceni fiatalokból álló közösség. Célunk a debreceni társadalmi élet fejlesztése. Elsődleges feladatunknak a kulturális élet fellendítését, a környezettudatos szemlélet népszerűsítését és városunk élhetőbbé tételét tartjuk.
Azt szeretnénk, ha Debrecen egymás és a világ felé nyitott, demokratikus, toleráns, zöld polgárok közössége lenne.

Pneuma Szöv.
Cím
Budapest, Auróra u. 11.
Funkciók
#performansz

A Pneuma Szöv.* / Mókusok autonóm lények művészeti szövetkezete, amely változatos helyeken és terekben rendezkedik be átmenetileg vagy hosszabb távra. Ahol megjelenünk, ott nyilvános művészeti és közösségi szférát teremtük. A társadalmi frusztrációt újrahasznosítjuk, a szorongást szupererővé alakítjuk. Élő rádióperformanszaink, léggyárunk, aszfaltra rajzolt KrétaTV-nk vagy vándorló Utcacsatornánk a közéletiség válságára adott válaszok, közös erőgyűjtés, mielőtt átvennénk a hatalmat.

Political Capital
Cím
Budapest, Montevideo utca 2/c, II. lépcsőház, II. emelet
Funkciók
#függetlenség #szakértelem #kritikus gondolkodás

A Political Capital 2001-ben alapított független politikai kutató, elemző és tanácsadó intézet. Elkötelezettek vagyunk az emberi jogok, a parlamentáris demokrácia, a piacgazdaság és az euroatlanti orientáció mellett. Célunk, hogy párbeszédet generáló rendezvényeinkkel, politikai elemzéseinkkel, kutatásainkkal: hozzájáruljunk a politikáról való kritikus gondolkodáshoz, a politika jobb megértéséhez; elősegítsük az ismereteken és tényeken alapuló politikaformálást és közbeszédet; olyan politikai témákat emeljünk be a közbeszédbe, amelyeknek komoly hatása van mindennapi életünkre.

Reggeli
Cím
Pécs, Pécs, Király u. 23-25, 7621
Funkciók
Kapcsolat
reggelipecs@gmail.com (72) 529 910

A Nappali csapatának hamar klasszikussá váló étterme, közvetlenül a Bár mellett, a Király – Szent Mór sarkán. A kínálatban: egészséges és laktató reggelik egész nap, szendvicsek, friss pékáru, sütik, vegetáriánus és vegán opciók, hidegen préselt juice-ok, specialty kávé, prémium üdítők, frissítők. Igazán korán nyitó, széles kínálattal bíró reggeliző hely nemigen akad a városban, ezt az űrt kívánjuk betölteni a Reggelivel.

Minden nap 8:00-tól délután 15:00-ig várunk benneteket, délutánonként és esténként pedig kulturális programok és társadalmi párbeszédek helyszínévé alakulunk át.

Roma Sajtóközpont
Cím
Budapest, Auróra u. 11.
Funkciók
#kommunikáció #tanácsadás

A Roma Sajtóközpont több mint két évtizedes hírügynökségi tevékenység után a médiafogyasztási szokások változásaira reagálva az utóbbi években elsősorban médiakampányok révén hívja fel a figyelmet különböző ügyekre. Nagy hatású kampányaink egyik eredménye, hogy csökkent a romák elleni zaklató típusú rendőrségi bírságolási gyakorlat, míg az idén ötödjére átadott Aranypánt-díj révén évről-évre hétköznapi roma hősőket mutatunk be a nagyközönságnek.

Rosa Parks Alapítvány, Láthatatlan Tanoda
Cím
Budapest,
Funkciók
#önkéntesség #integráció #oktatás

A Láthatatlan Tanoda hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyerekek oktatási esélyeivel foglalkozik. Célja, hogy lehetőséget teremtsen arra, hogy a hozzánk jelentkező családok hozzáférhessenek jó oktatási esélyeket nyújtó integrált iskolákhoz, emellett egyéni mentorálással, fejlesztő csoportfoglalkozásokkal, kulturális és szabadidős programokkal járulunk hozzá a résztvevő gyerekek minél sikeresebb iskolai előmeneteléhez.

Szegedi LMBT Közösségért Csoport
Cím
Szeged,
Funkciók
#közösség #LMBTQ

A Szegedi LMBT Közösségért Csoport 2012-ben alakult egy közösségi szervezet, amely a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex (LMBTQI+) emberek érdekérvényesítését segíti. Fő célkitűzésünk, hogy Szegeden olyan befogadó légkört teremtsünk, amelyben minden LMBTQI-ember félelem nélkül, önmagát vállalva, önazonosan élhet. Szeretnénk hozzájárulni a társadalomban rögzült előítéletek lebontásához, a sokféleség értékként való kezeléséhez. Helyi szinten szeretnénk elérni, hogy az LMBTQI-emberek és szövetségeseik képesek legyenek az önszerveződésre és az összefogásra céljaik elérése érdekében.

Szivárvány Misszió Alapítvány
Cím
Budapest, Auróra utca 11.
Funkciók
#közösség #LMBTQ #felvonulás #rendezvényszervezés

Feminista és antirasszista szemlélettel működő LMBTQ szervezetként elsődleges célunk a magyarországi LMBTQ-közösség építése, bemutatása és láthatóságának elősegítése. Célunk továbbá kulturális tevékenységek szervezése, valamint a figyelem felhívása a közösségeinket érő jogegyenlőtlenségre és a társadalmi problémák megoldatlanságára.

Utcajogász Egyesület
Cím
Budapest, Paulay Ede utca 55.
Funkciók
#jogsegély #lakhatás

Az Utcajogász Egyesület tagjai hajléktalanságban és lakhatási szegénységben élő embereknek nyújtanak ingyenes jogi segítséget. A szervezet tagjai önkéntesen végzik tevékenységüket. Leggyakrabban kilakoltatások során, illetve gyermekvédelmi és szabálysértési ügyekben látunk el jogi képviseletet, adunk jogi tanácsot.

Zöld Fiatalok – ZÖFI
Cím
Pécs, Pécs, Citrom u. 12. 7621 (ECK co-working iroda)
Funkciók
Kapcsolat
zoldfiatalok@zofi.hu 30 452 2755

A ZöFi Budapestről indult kezdeményezés, egy zöld, kreatív fiatalokból álló alkotóközösség, mely az utóbbi években elsősorban Pécsett aktív és egy fiatalos, progresszív szemléletet képvisel a zöld szervezetek közösségén belül. Igyekeznek részt venni a napjainkban felmerülő társadalmi és ökológiai problémák megoldásában és reagálni a jövőnket veszélyeztető döntésekre. Tevékenységei között szerepelnek kulturális és alterglob előadások, szabadtéri és utcai megmozdulások.